Refleksje społeczno polityczne

"Refleksje społeczno polityczne" to mój indywidualny odbiór 
obecnej sytuacji polityczno - społecznej w naszym kraju.
Nigdy nie przypuszczałem, że wrócą czasy podobne do PRL u... 
„Dobra Zmiana”
08.04.2016r.
„Rebelia”
04.06.2016r.
„Fala ze wschodu”
24.04.2016r.
 „Pyszny dyktator”
30.07.2016r.
„Nie dla chaosu!”
19.11.2016r
   
 .”Polityka 2016″
16.10.2016r.
  „Życzenia”
23.12.2016r.
  „Kamienne serce”
30.12.2016r.
 „Wielka orkiestra”
13.01.2017r.
„Spada szyszka”
28.04.2017r. 
       
 „Konstytucja”
03.05.2017r.
 „Sumienie brata”
10.06.2017r.
„Racja
demokracja”
23.07.2017r.
„Stoją powstańcy”
03.08.2017r.
„Ta kampania!”
19.09.2017r.
     
„Siedem grzechów
głównych”
16.10.2017r.
„Człowiek się pali…”
21.10.2017r.
Historia najnowsza
(bez komentarza)

12.11.2017r.
„Teatr maskarada”
– tekst

18.11.2017r.
„Maskarada”
24.11.2017r.
 
Koniec Trybunału  Koniec wolności!
Zamyka się protestujących
a wspiera….
Maszerują chłopcy
maszerują…
Koniec
trójpodziału władzy  
„Dobra, zmiana”
Zajęło to tylko 2 lata
„Niech gra
orkiestra”

07.01.2018r.

Warto przeczytać ku przestrodze…
Kliknij!


20 lekcji z 20 wieku
1. Nie bądź z góry posłuszny
2. Broń instytucji
3. Strzeż się państwa jednopartyjnego
4. Weź odpowiedzialność za oblicze świata
5. Pamiętaj o etyce zawodowej
6. Miej się na baczności przed organizacjami paramilitarnymi
7. Jeżeli musisz nosić broń, bądź rozważny
8. Wyróżniaj się
9. Dbaj o język
10. Wierz w prawdę
11. Bądź dociekliwy
12. Nawiązuj kontakt wzrokowy i prowadź
niezobowiązujące konwersacje
13. Uprawiaj politykę w sensie fizycznym
14. Chroń swoje życie prywatne
15. Wspieraj słuszne sprawy
16. Ucz się od ludzi z innych krajów
17. Nasłuchuj niebezpiecznych słów
18. Gdy nadejdzie niewyobrażalne, zachowaj spokój
19. Bądź patriotą
20. Bądź tak odważny, jak potrafisz

PORADNIK WPROWADZANIA WŁADZY AUTORYTARNEJ
1. zdiagnozować problemy najbiedniejszych i najmniej wyedukowanych,
2. dać im wroga, najlepiej kilku, będących w zmowie,
3. dać im bohatera, lub prawie boga,
4. złożyć obietnice, najlepiej takie, których nie da się spełnić,
5. wszelką opozycję i inaczej myślących „podpiąć” pod zidentyfikowanego wroga,
6. za niespełnione obietnice i wszelkie problemy obwiniać wroga i jego pomocników,
7. uczynić z najbiedniejszych i najmniej wyedukowanych naród wybrany, lepszy sort,
8. zrobić z siebie męczennika dla dobra narodu (najlepiej, gdy osoba w roli wodza nie ma rodziny, można ludziom wmawiać, że wódz poświęca się sprawie),
9. „podpiąć się” pod wszystkie narodowe wartości,
10. brak wartości lub działania przeciw narodowi przypisać opozycji,
11. przypisać opozycji kolaborację z wrogiem,
12. pokazać, że się walczy z wrogiem,
13. przypisać sobie patriotyzm, i walkę dla sprawy,
14. mówić, że dąży się do wzoru bohatera,
15. być konsekwentnym (czas działa cuda),
16. wszelkie działania uzasadniać dobrem sprawy,
17. co jakiś czas poświęcić kogoś dla sprawy (wskazać także jakąś „wyjątkowo wrogą” postać w opozycji, co służy jej zwalczaniu, a nawet eliminacji w całości),
18. mówić, że jest się blisko realizacji celów i prosić naród o kolejne ustępstwa dla dobra sprawy, od najmniejszych do coraz większych,
19. uzasadnić łamanie prawa wyższą koniecznością.
MYŚLISZ – „MNIE TO PRZECIEŻ NIE DOTYCZY”. SIEDZISZ W DOMU, SŁUCHACZ MEDIÓW NARODOWYCH, OBSERWUJESZ I CZEKASZ.