Życie

"Życie - se la vi" Moje autorskie piosenki, które są o życiu, przemijaniu, miłości
w odniesieniu do czasu, który mija bo to co było już nie wróci...

Mędrzec grecki filozof Heraklit z Efezu  uważał, że na świecie nie ma nic stałego.
 - pisał "Niepodobna wejść da razy do tej samej rzeki" myśląc o tym, że woda w rzece,
 do której weszliśmy po raz pierwszy dawno odpłynęła, 
a woda do której wejdziemy po raz drugi, jest już inną wodą.
„Słowa, wszechświaty”
gm
„Razem oni…”
H
„Oblicza miłości”
am
„List do Ciebie”
bm
   
„Oczekiwanie”
fm
 „Problemy” „Życzenia AD 2018”