Bliskie spotkania

Inspiracja Data powstania Tekst Melodia Gitara Wokal
O.H i A.C
14.11.2017r. P.O P.O P.O P.O
Piosenka o bliskich spotkaniach, które nas ubogacają 
i obyśmy ich ciągle doświadczali...