Stoją powstańcy

Inspiracja Data powstania Tekst wiersza dla powstańców
Ostatnia rocznica
Powstania Warszawskiego
06.08.2017r. P.O
Skrócona relacja - już historia najnowsza z 73 rocznicy Powstania Warszawskiego,
 ktorej nie pokazało TVP info z moim wierszem dla powstańców pt. "Stoją powstańcy"